Пре­ми­ер за теш­ки за­фати

Грчки­от пре­ми­ер Алек­сис Цип­рас во сво­ја­та би­ог­ра­фи­ја има мно­гу ус­песи, а по­стојат го­ле­ми шан­си ме­ѓу нив да се нај­де и еден не­воз­мо­жен пот­фат – ре­ша­ва­ње […]

Македонија оддели шест милиони денари за настраданите во поплавите во Албанија

14/12/2017 kalimero nemapravda 0

Владата на денешната седница одлучи да се одделат шест милиони денари финансиска помош и дополнителна хуманитарна помош, за настраданите во поплавите во соседна Албанија. На […]