Дупката на Ирена Спировска

„Круг на знаење“ дефинитивно е квиз над квизовите во Македонија. Откако го пребродивме „прдежот“, сега ја дочекавме и дупката на Ирена Спировска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *