СПОРТ

Ме­си ка­ко Герд Ми­лер

12/12/2017 0

Ли­о­нел Ме­си си­но­ќа го по­сти­гна вто­ри­от гол за Бар­се­ло­на во по­бе­да­та над Ви­ља­ре­ал (2:0), што е не­гов 525-ти по­го­док во дре­сот на ка­та­лон­ски­от клуб. Ар­ген­ти­не­цот […]

Вар­дар по­до­бар од „пан­девци“

12/12/2017 0

Ак­ту­ел­ни­от шам­пи­он на Ма­ке­до­нија, еки­па­та на Вар­дар, ос­тва­ри убед­ли­ва по­бе­да во ду­е­лот со Ака­де­ми­ја Пан­дев од 3-1, во рам­ки­те на Ма­ке­дон­ска­та прва лига. Ова бе­ше […]

„Кел­тите“ вла­де­ат со Ис­то­кот

12/12/2017 0

Еки­па­та на Бос­тон сел­тикс дој­де до но­ва по­бе­да во оваа се­зо­на од НБА-ли­гата,  ус­пе­вај­ќи на гос­тин­ски те­рен да го сов­ла­да ти­мот на Дет­ро­ит пис­тонс со […]

  • Правда за Јане!

    Јане го запознав во далечната 1983 година. И јас и тој имавме по едвај 18 години, дури ги броевме долгите војнички денови , под шинелот […]

  • Потешко ќе трпиме реприза!

    Влада на Република Македонија ви текнува на билбордите со предизборни ветувања? Сигурно уште по некој стои, не беше толку одамна. И таму ветување: „Итни мерки за […]

  • Кое шизофрено општество сме ние

    Некој од дечките од ПР службите нека им објасни на функционериве од СДСМ дека под „соборување режим” не се подразбира слепо следење на криминалните закони […]

Интервју на неделата

Култура

Close
Please support the site
Ве очекуваме на Фејсбук